Värna, Vittna
2019

Artikel av Ivar Andersen efter intervju med Elisabet Englund. Publicerad i tidningen Hemslöjd 2/2019.
Foto: Ylva Sundgren