Snudd på socialrealism

Elisabet Englund: Akvarell, tusch Katrineholms Konsthall
Arrangör: Västra Sörmlands Konstförening
Till och med den 29 aprilSörmland drar konstnärer till sig. Elisabet Englund från Norrland, numera

Nävekvarn, är det senaste exemplet som jag känner till. Vårt landskap erbjuder ju så mycket av skilda och framför allt vackra miljöer att dess magnetiska funktion är begriplig.

Fast se och skildra är en sak och konstnärlig kvalitet en annan – kan man måla i tusch och akvarell som Elisabeth Englund kan man antagligen hitta sina motiv i botten på en kastrull.

Strängt taget är det just vad denna konstnärinna gör. När jag först ser en mängd bilder som skildrar traktorer hoppar jag naturligtvis till en smula. Vad är detta för sabla sovjetisk socialrealism, tänker jag. I Sovjet skulle man hylla folket, maskinerna, arbetet och arbetarna och just inget annat som bara fjärmade sig från detta folk. Själv skrev jag på den tiden en del om traktorkonst som jag (och säkert andra) kallade det. En akvarell av Englund med en arbetande man i höga stövlar ackompanjerar detta synsätt, han blänger uppfordrande på oss som inte arbetar.

Symboler, vittnen

Snart ser jag dock något annat. Englunds traktorer, någon lastbil och en buss är alla gamla, slitna, oanvändbara. De är symboler, metaforer, vittnen, och berättar om flera saker. Om jordnära arbete, om vad som är eller har varit energi och kraft, om materialitet, om slitenhet, trötthet och annat mera. Englund ser ruinernas skönhet i dessa motoriserade hjälpmedel som kanske lämnats kvar där de inte dög längre – jag tror hon ser dem så. Det vilar litet ruinromantik över dessa bilder, för övrigt mycket väl gjorda i det svåra akvarellmediet som hon även undervisar i på skilda håll. Hon ser empatiskt på dessa maskiner men också som en historiker, de fanns då och andra människor än dagens körde dem och behövde dem för arbete som delvis är ett annat idag. I det gamla Sovjet hade hon arresterats för dessa förfallsskildringar trots den humor som faktiskt är iakttagbar. Mitt i vemodet. Och trots den bildverkan som dessa omöjliga motiv faktiskt har.

Annan kraft

Englunds tankar på energi och kraft går igen i andra bilder, i hennes människostudier. Flera går tillbaka på baletter och balettträning som hon sett på Dansens Hus i Stockholm. Dansarna är nära ett steg, en tur, ett pas, och tar det, de vilar inför nästa eller nästa insats och är individer och med i ett kollektiv som skall uttrycka något. En del knycklar ihop sig under träningen så att nya varelser som ingen sett förut uppstår. Englund uttrycker detta i vad som ser ut som snabba intryck av laddning och urladdning och det i laverade skissartade närmast journalistiska bilder och i mer utarbetade större arbeten.

En stor bild skildrar en kvinna i svart klänning som inte är på bal utan dansar just i en balett och hon gör just ett energiskt avstamp. Detta är människostudier i människors arbete där energi krävs och vila också men Englund kan även berätta om människor som står och samtalar eller står i en port. Det är realistiska studier och det är även hennes överraskande kattporträtt. Dessa katter är inga gulliga affischkissemissar gudskelov utan kattpsykologiska porträtt av rovdur som just nu inte ställer sig in – de är ju de mest hycklande kreatur som finns. Detta är insiktsfulla energiporträtt precis som Englunds andra bilder men av energi i nuet.

Även i andra bilder resoneras det så här, i några akvareller som skildrar vad som varit ett hem, en tillflykt, ett berättande förflutet som Lars Lerin så gärna återger. Men precis som Englund kan lämna mödan i andra arbeten kan hon även göra det här i några landskapsstycken som är ett lugnt nu.

Jag har antytt att humor finns här och var i denna utställning. En arbetande man drar på sig en stövel som han just torkat i ugnen – det motivet tror jag Englund är ensam om i konsthistorien. Men allvaret återkommer i några berättelser om patienter på ett sjukhus någonstans. Dessa människor har varit lika verksamma som traktorerna innan de förföll.

Olle Bergquist

Publicerad: Katrineholms Kuriren
KULTUR & NöJE
MÅNDAG 10 APRIL 2006
www.kkuriren.se