och jag vill tacka alla besökare, särskilt alla de som visar ett så genuint intresse för mina verk och all uppmuntran som jag har fått. Nu sprids verken över hela Sverige och en till Tyskland. Enbart tre fick komma tillbaka till ateljén.