Läget är Langeland i södra Danmark.
Med skissblocket går jag uppför det
nyslagna fältet, för att få avstånd till
mitt motiv.