Akvarellerna ”Bakom Aavasaksa”, 1983, och ”Min katt”, 2010, finns nu i en Permanent utställning hos Länsförsäkringar Norrbotten, Köpmantorget i Luleå. I katalogen ”Norrbottenskonst” har jag skrivit följande text om arbetet med målningarna:

Solens långsamma vandring om natten gav mig arbetsro. Dagen hade inget slut. Att lösa upp former och böja räta linjer var en metod i sökandet efter ett eget bildspråk. I Tornedalen stod gårdarna som svarade mot mina känslor. Enkla resliga hus med trästegar, förstugor och plåttak som speglade himlen. Skuggan såg jag som en vattnig luftström som vandrade som solen gör.

”Bakom Aavasaksa” är en tidig målning från ett område jag ofta besökte i början av 1980-talet. Sökande efter motiv är en stor del av mitt arbete, för det är motivet som ger min pensel energi. På något vis ska motivet helst vara tillfälligt, medan materialet är oåterkalleligt. Det skärper sinnet.

”Min katt” är just en sådan oåterkallelig kombination av tusch och akvarell på kartong. Att lägga den djupt svarta tuschen på fuktig akvarell är riskfyllt. Men jag måste pröva om min katt kan andas på samma sätt som mina hus lever.”

Katt