Elisabet Englund

Arkiv från juli, 2012

Gjord logga

Gjord logga

www.svenskull.se

Lägesrapport 26 juli 2012

Läget är Langeland i södra Danmark.
Med skissblocket går jag uppför det
nyslagna fältet, för att få avstånd till
mitt motiv.